9 - 12 yaş zekare görsel dikkat seti hazırlık evresine girdiği bir dönemdir. Bu dönemde hem fizyolojik hem de hormonel birçok değişiklik yaşayan çocuklarda dikkat eksikliği ve yoğunlaşma bozukluğu görülmektedir. Aidiyet duyguları ön plana çıkar ve bir gruba dâhil olur. Bu grupta aktif ya da pasif olmalarının yarattığı etki de ilerki hayatlarını direkt olarak etkiler. Oyun arkadaşları artık sosyal düşünce ve eylemlerini paylaştığı kişiler haline gelir ve daha önemli bir hal alır. Bu noktada çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanan 9 - 12 yaş için Zekare görsel dikkat seti çocuklar için oldukça faydalı olacaktır.